ПРОЕКТИРАНЕ

Проектанския отдел на фирма „ЕЛКО” изпълнява проекти на вътрешни електрически инсталации, улично и парково осветление
,въздушни мрежи НН, кабелни мрежи НН, пожаро-известителни и алармени инсталации, архитектурно осветление ,прожекторно осветление, сценично осветление ,офисно осветление, осветление на търговски обекти, автоматизирано управление на осветлението и др. Проектантите на фирмата са членове на Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране /КИИП/ и имат присъдена Пълна Проектантска Правоспособност. Отдела разполага с необходимата компютърна и печатна техника за специфичните изисквания на проектантската дейност. Проектите се разработват с модерен софтуер за компютърно проектиране на осветителни и електрически инсталации.

Елко Плевен услуги

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектанския отдел на фирма „ЕЛКО” изпълнява проекти на вътрешни електрически инсталации, улично и парково осветление
,въздушни мрежи НН, кабелни мрежи НН, пожаро-известителни и алармени инсталации, архитектурно осветление ,прожекторно осветление, сценично осветление ,офисно осветление, осветление на търговски обекти, автоматизирано управление на осветлението и др. Проектантите на фирмата са членове на Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране /КИИП/ и имат присъдена Пълна Проектантска Правоспособност. Отдела разполага с необходимата компютърна и печатна техника за специфичните изисквания на проектантската дейност. Проектите се разработват с модерен софтуер за компютърно проектиране на осветителни и електрически инсталации.

Изпълнени обекти

 • АРХИТЕКТУРНО ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ,ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛЕВЕН , ПАНОРАМА „ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ“

 • АРХИТЕКТУРНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ“ХИСАРЯ” – ГР. ЛОВЕЧ

 • РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОСВЕТИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ В РАЙОННА КАСОВА СЛУЖБА НА БНБ– ГР.ПЛЕВЕН  УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 1

 • АВТОКОМПЛЕКС „ТОЙОТА“ ПЛЕВЕН

 • АВТОКОМПЛЕКС „ФОЛКСВАГЕН“ ПЛЕВЕН

 • ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ЕДИНСТВЕНИЯ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ “ПОКРИТ МОСТ” – ГР. ЛОВЕЧ

 • “РЕКОНСТРУКЦИЯ  И  МОДЕРНИЗАЦИЯ  НА  УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В  ГРАД БЯЛА СЛАТИНА И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА”

 • СПОРТЕН КОМПЛЕКС МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА ( ІІ ЕТАП)   ГР.ПЛЕВЕН; СТР.КВ. 839; УПИ III

 • МОТОПИСТА – ГР.  ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

 • ЕФЕКТНО ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ХРАМ ПАМЕТНИК  “СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” - ГР.АПРИЛЦИ

 • РЕМОНТ НА ВЪЗДУШНА ЕЛ. МРЕЖА НН И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМЕРНИ ТАБЛА НА ГРАНИЦАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН / ЧЕЗ

 • ДИМУМ – АНТИЧНАТА МИТНИЦА НА МИЗИЯ-РЕСТАВРАЦИЯ, ВЪЗСТАНОВКА И ЕКСПОНИРАНЕ ГР.  БЕЛЕНЕ

 • ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА КВАРТАЛ ”КАПАНА”, ГР. ПЛОВДИВ

 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ УРЕДБИ НА ДЕВЕТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 • АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ на АСЕНОВАТА КРЕПОСТ – гр. АСЕНОВГРАД

 • РЕКОНСТРУКЦИЯ  и   МОДЕРНИЗАЦИЯ  на  ФОНТАН в стр. кв. 306 , УПИ   V -  505.117  и  ВОДНА  КАСКАДА в стр. кв. 307,  УПИ  IX - 505.502  „ -  град Троян

 • Реконструкция и изграждане на улично осветление в град Гулянци и населените места на община Гулянци

 • Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на община Искър

 • Реновиране на ПАНОРАМА  “Плевенска епопея 1877” в ПИ 56722.480.293 по КК на гр. Плевен

 • Ремонт на електрическата и ВиК инсталация на читалищен салон при читалище „Иван Радоев” – гр. Пордим

 • Реконструкция на уличното и парково осветление в град Пордим и населените места на община Пордим

 • БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА КЪСНОАНТИЧНА РИМСКА КРЕПОСТ "СТОРГОЗИЯ" В ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ "КАЙЛЪКА" – ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 • ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА НА ПОКРИВА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НАМИРАЩА СЕ В УПИ ІІ  ,кв. 856  ,ул.”Стоян Заимов” 2А , гр. ПЛЕВЕН

 • Изграждане на фотоволтаични централи на покривите на хотелите „Орбита”, ”Кайлъка”, ”Галерия” и „Сити”

 • КРЕПОСТ "КАЛЕТО" - гр. МЕЗДРА РЕСТАВРАЦИЯ, ВЪЗСТАНОВКА И ЕКСПОНИРАНЕ

 • Реконструкция на междублокови пространства в ж.к. ”Суха река” - гр. София

 • ПОДОБРЯВАНЕ НА  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ,  ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАДНИ И ПАРКОВИ ПРОСТРАНСТВА В С. РУЖИНЦИ

 • ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. ГАБРОВО, КОРПУС №6, КВ.195, ПИ 14218.514.69

 • ОФИС СГРАДА и ХОТЕЛ кв.82 , УПИ VII – м. Манастирски ливади, гр. София

 • Реконструкция и модернизация на уличното осветление в Община КНЕЖА

 • НОВА ЛЕТИЩНА КОНТРОЛНА КУЛА С ПРИЛЕЖАЩАТА КЪМ НЕЯ ИНФРАСТРУКТУРА  УПИ ХХI, КВ.2  ГР. СОФИЯ ПОДОБЕКТ:ОСВЕТЛЕНИЕ КОНТРОЛНА ЗАЛА

 • РЕКОНСТРУКЦИЯ  НА  УЛИЧНОТО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ В  ГРАД ВЕТОВО

 • БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДИНА на Ресторант за бързо хранене в ПИ 659.781, кв.36 б, по плана на гр. ПЛЕВЕН

 • РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ И ПАРКОВИ ПРОСТРАНСТВА  В С.ГИГЕН, С.БРЕСТ И С. ДОЛНИ ВИТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

 • РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА  - ТЕНИС НА   КОРТ И ПЛОЩАДКА ЗА СПОРТНИ ИГРИ В УПИ I, КВ.20 ПО ПЛАНА НА     "ПРОМИШЛЕНА ЗОНА  - СЕВЕР",  ГР. КАРНОБАТ

 • Изготвяне на технически проект за енергийна ефективност за обект общинска собственост на община Исперих - МБАЛ Исперих

 • ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ ГР. КОТЕЛ, КОРПУС 1-11

 • РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЗОНА - ПЛОЩАДНО И ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВА В ГР. ПРАВЕЦ

 • Модернизация на уличното осветление на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас

 • Изграждане на тръбна канална кабелна мрежа в с. Челопеч

 • Реконструкция на уличното обществено осветление в Община ЧЕРНООЧЕНЕ

 • РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  В СГРАДАТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" УПИ I -343, КВ.18 С. КИТАНЧЕВО, ОБЩИНА ИСПЕРИХ

 • Проектиране на  пожароизвестителни системи нс сгради собственост на общинска администрация град Долна Митрополия и ОДЗ в гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Горна Митрополия

 • ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНО ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 • ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ДУПНИЦА

 • Модернизиране на уличното осветление в Община ГАБРОВО

 • Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление в Община КАРЛОВО

 • ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА КОМБИНИРАНА ЗА ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ТЕНИС НА КОРТ, ВОЛЕЙБОЛ И ХАНДБАЛ В С. ЙОНКОВО, ОБЩИНА ИСПЕРИХ

 • ИНТЕЛИГЕНТНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - гр. ВАРНА

 • Благоустрояване централен градски площад  на град  Долна Митрополия

 • Осигуряване на достъп до археологически обект - средновековна крепост "Камъка", гр. Оряхово чрез реконструкция на участъци от улици "Асен Златаров" и "проф. Цеко Торбов" от информационен и експозиционен център "Винена гара" до Крепостта

 • Рехабилитация на Северен обходен път /Маркова могила - V-ти квартал / Община Червен бряг

 • Рехабилитация (проектиране, доставка и монтаж) на промишленото осветление чрез подмяна с LED осветители в „Мини Марица-изток" ЕАД, България

 • Обходен път на Червен бряг – ул. „Васил Левски” – IІ-ри етап

 • ПЛОЩАДКА ЗА СКЕЙБОРД по чл. 62, ал.7, т. 3 и 4 от ЗУТ И ПАВИЛИОН В УПИ I, кв. 182a / ПИ 56722.668.53 / гр. Плевен

 • Енергийно-ефективна реконструкция на уличното осветление в населените места на Община БОТЕВГРАД

 • РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В ГР.ГУЛЯНЦИ, С.ГИГЕН, С.БРЕСТ И С. ДОЛНИ ВИТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

 • ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО   ОСВЕТЛЕНИЕ В ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

 • Основен ремонт на площад „Свобода“ и пешеходна улица „Васил Левски“ от площад „Свобода“ до площад „Стефан Стамболов“, град Плевен

 • СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане

 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ – ИНТЕРИОР И ОБЗАВЕЖДАНЕ, НА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ІІІ ЕТАЖ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56722.659.863.1 В УПИ ХVІ-5041, КВ.383 ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

улично осветление Елко

Улично осветление

Екипа на отдел “Улично осветление” е съоръжен и подготвен за извършване на всякакви дейности по поддръжката и ремонта на улични и паркови осветителни уредби. Отдела разполага с три автовишки с работна височинаот 9 до 16 метра , лекотоварен автомобил с ремарке , мини багер , фугорез и др. Имаме възможност да изпълняваме както ремонт на състествуващи, така и изграждане на нови улични осветителни инсталации.

Към момента фирма “ЕЛКО” поддържа населените места на териториите на четири общини – Плевен , Долна Митрополия , Пордим и Долни Дъбник. Всички членове на екипа притежават необходимата квалификационна група по електробезопасност и са екипирани с нужните предпазни средства.

празнично осветление

Празнично осветление

@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@ @@@@@@

ел. монтаж и поддръжка

МОНТАЖ, Ремонт и поддръжка

Монтажния екип на фирмата е подготвен и екипиран за монтаж на всякакъв тип осветителни тела и свързаните с тях системи за захранване и управление.

Изпълняваме монтаж на вътрешни електрически инсталации, както и монтаж на пожароизвестителни и охранителни системи.
Монтираме също и мълниезащитни системи.

Ремонт и поддръжка на осветителни и електрически инсталации.
Предлагаме абонаментна поддръжка на табла и електически или осветителни инсталации.
Извършваме ремонт и възстановяване на всякакъв вид осветителни тела в специализирания сервиз на фирмата.

ELKOBG.COM използва бисквитки. Продължавайки с разглеждането, Вие приемате използването на бисквитки.